2012

Koonga Vallavalitsus

KOHALIK OMAALGATUSE PROGRAMM

LIVIKO

Mihkli Kihelkonna Kultuuriselts

2011

Koonga Vallavalitsus

KOHALIK OMAALGATUSE PROGRAMM

Mihkli Kihelkonna Kultuuriselts

PIKKMETS INVEST OÜ

LIVIKO